PHOTOMAT.SK

Vyber


Vyberte si zo zábavných rekvizít


Dotknite sa obrazovky


Vytvorte fotografiu a zachyťte ten správny moment


Fotografiu zdieľajte, odošlite na mail alebo priamo na mieste vytlačte

Možné doplatky:

Hodina naviac - 100€

Hodina naviac - 100€

Green screen - 100€ (fotografovanie na zelenom pozadí z možnosťou výberu pozadia na výslednej fotografii)

1 copy 14

Možné doplatky:

Hodina naviac - 100€

RGB svetlá - 100€

Prenájom pozadia - individuálna cena

Hodina naviac - 100€

RGB svetlá - 100€

Prenájom pozadia - individuálna cena

Kontaktujte nás !

© 2023 | Photomat.sk