PHOTOMAT.SK

Vyber


Vyberte si zo zábavných rekvizít


Dotknite sa obrazovky


Vytvorte fotografiu a zachyťte ten správny moment


Fotografiu zdieľajte, odošlite na mail alebo priamo na mieste vytlačte

Možné doplatky:

Hodina naviac - 120€

Hodina naviac - 80€

Green screen - 100€ (fotografovanie na zelenom pozadí z možnosťou výberu pozadia na výslednej fotografii)

Kontaktujte nás !

© 2020 | Photomat.sk